SAÜC I MONTNEGRE, S.L.

Saüc i Montnegre, S.L. té el seu domicili social a Gualba, Camí de la Mota, 10 del polígon industrial de Gualba (08474) , amb N.I.F.: B63812945, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 37441, foli 83, full B299115. Per mitjà d’aquest AVÍS LEGAL pretén regular l’accés i utilització, i en general, la relació entre aquesta pàgina web, accessible en la direcció d’Internet www.sauc.es, i els USUARIS del website. Per més informació poden posar-se en contacte amb nosaltres al número de telèfon (+34) 93 847 17 22, o bé per mitjà de l’adreça de correu electrònic [email protected].PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en las pàgines web de www.sauc.es, el seu diseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i distintius, son titularitat de Saüc i Montnegre, S.L., a no ser que s’indiqui que pertanyen a un altre titular.

Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no sigui expressament autoritzada pels seus titulars, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Lley.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L’accés i la utilització de les pàgines de www.sauc.es es realizarà sota la única i exclusiva responsabilitat de l’USUARI.

Saüc i Montnegre, S.L. no garanteix ni es fa responsable dels danys i perjudicis de tot tipus deguts a les següents circumstàncies:

La falta de continuïtat del funcionament de www.sauc.es, així com el funcionament incorrecte de las pàgines web.

La falta d’adequació o validesa dels serveis i continguts que s’ofereixen a www.sauc.es, pel que fa als resultats i expectatives de l’USUARI.

L’existència de virus o programes en l’ordinador de l’USUARI o per la presència de virus en els serveis oferts per tercers a www.sauc.es.ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines de www.sauc.es poden proporcionar enllaços a d’altres continguts que són propietat de tercers. La única funció dels enllaços és proporcionar a l’USUARI la possibilitat de complementar la informació. Saüc i Montnegre, S.L., no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin repercutir a l’USUARI per accedir al enllaços esmentats.CONDICIONS D’ÚS

Saüc i Montnegre S.L., ofereix l’accés a la web www.sauc.es en les condicions d’ús que es descriuen a continuació:

USUARIS

L’accés i/o ús de la web de www.sauc.es atribueix a qui ho realitza la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, totes i cadascuna de les Condicions Generals d’ús aquí reflectides, sens perjudici de les condicions particulars que sigui precís aplicar en el cas de que l’USUARI desitgi contractar algun dels bens i serveis que se li ofereixen. La pàgina www.sauc.es facilita a l’USUARI, informació posada a disposició per Saüc i Montnegre, S.L. o per tercers proveïdors de serveis. La prestació del servei del Portal té caràcter gratuït. No obstant, Saüc i Montnegre, S.L. es reserva la possibilidad de condicionar l’accés a alguns serveis al previ registre de l’USUARI, mijançant la cumplimentació del formulari d’alta d’USUARI, que es troba a disposició d’aquell que desitgi registrar-se como USUARI REGISTRAT.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Saüc i Montnegre, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades per cada USUARI, acomplint amb allò disposat en la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de Decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’acord amb el compromís que adquireix a l’aplicar la seva Política de Privacitat. Per tal de respondre a les seves preguntes, satisfer les seves peticions o administrar informació adreçada al visitant d’aquesta pàgina web, pot ser necessari sol·licitar dades personals com ara el seu nom, domicili, adreça de correu electrònic i número de telèfon. Podrem utilitzar aquesta informació per respondre les seves sol·licituts o per a posar-nos en contacte amb vostè per correu postal, correu electrònic o telèfon per donar-li informació sobre nous productes o serveis que li podem oferir. Si vostè encarrega un producte, sol·licita un servei o envia continguts a aquest lloc Web, es possible que ens haguem de posar en contacte amb vostè per coneixer les dades addicionals necessàries per processar o satisfer el seu encàrrec o petició. De tota manera, a no ser que ho exigeixi la legislació aplicable, no facilitarem aquesta informació a terceres parts sense el seu consentiment, excepte en la mesura necessària per poder processar el seu encàrrec o satisfer les seves peticions. Així mateix, vostè concedeix a Saüc i Montnegre, S.L. en virtut d’aquest document, el dret d’intercanvi de la informació facilitada per vostè entre les filials de Saüc i Montnegre, S.L. per les finalitats esmentades anteriorment. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en que Saüc i Montnegre, S.L. utilitza les dades dels seus USUARIS, ha d’escriure a [email protected].CONTINGUT I ÚS ADEQUAT

Saüc i Montnegre, S.L. garanteix que tots els continguts i serveis que s’ofereixen a www.sauc.es , respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància. D’altra banda, l’USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis de www.sauc.es , que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites, o que puguin esser contràries a l’ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilizació per part de l’USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats en el paràgraf anterior.JURISDICCIÓ i LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’ús es regiran per allò que disposa la legislació espanyola vigent.

En el cas de que es produeixi qualsevol discrepància o controversia amb motiu de la interpretació o l’aplicació d’aquestes condicions d’ús o del contingut de la pàgina Web en general, Saüc i Montnegre, S.L. i l’USUARI, es regiran exclusivament pel dret que afecta l’estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.